اطلاعات پرستاری مریم شاپوری

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مریم شاپوری

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
کمتر از 1 سال
سن
34
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
اصفهان
توانایی کار با : 
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن تهران
زن تهران
مرد تهران