اطلاعات پرستاری مریم نجفی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مریم نجفی

جنسیت
زن
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
42
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تبریز
توانایی کار با : 
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی حضور شبانه روزی
کار با کودک
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
گرفتن فشار خون
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 0 روز در هفته کار کنم.