مرکز توانبخشی و نگهداری سالمند profile for عقیل صابریان بروجنی ایمن درمان

نام مرکز: 
ایمن درمان
شهر: 
شهرکرد
محله: 
کوچه گندمان
آدرس: 
بروجن
نوع مرکز: 
مختلط