پرستار و مراقب تخصصی

کرج
پاره وقت
توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تهران
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
اصفهان
پاره وقت
کمک های اولیه
اصفهان
پاره وقت
کمک های اولیه
اصفهان
پاره وقت
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
اصفهان
شبانه روزی
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه
اصفهان
پاره وقت
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه
مشهد
شبانه روزی
کمک های اولیه, گرفتن فشار خون
اصفهان
پاره وقت
گاواژ, گذاشتن سند
اصفهان
پاره وقت
تزریقات عضلانی, کمک های اولیه